פתח את שורת הפקודה כמנהל

גש לאות הכונן של הכונן

הקלד attrib *.* -r -s -h /s /d

attrib *.* -r -s -h /s /d