למחוק או לשנות שם לתיקיית C:\Users\(username)\AppData\Local\Google\Chrome\User Data