1. פתח CMD כמנהל - על ידי לחיצת עכבר ימין על כפתור ההפעל.


2. עכשיו עליך להפסיק את השירותים בעזרת הפקודות הבאות:


net stop wuauserv

 net stop cryptSvc

 net stop bits

 net stop msiserver


3. השלב הבא הוא לשנות את התקייה בשם Software Distribution and Catroot2, בעזרת השלבים הבאים:


ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old

 ren C:\Windows\System32\catroot2 Catroot2.old


4. לאחר שהשירותים נסגרו ושמות התקיות שונו, הפעל את השירותים שוב באמצעות הפקודות הבאות:


net start wuauserv

 net start cryptSvc

 net start bits

 net start msiserver


כאשר פעולה זו הושלמה, סגור את שורת הפקודות (CMD), הפעל מחש את המחשב ובדוק אם הבעיה נמשכת.